Voorwaarden aankoopinspectie

  
 

-  de kosten zijn incl. reiskosten, kadasterkosten en b.t.w.
-  het betreft een visuele inspectie en duurt ongeveer 1 uur
-  aanvullend onderzoek kan tegen meerprijs worden uitgevoerd
-  het is wenselijk dat de aanvrager bij de inspectie aanwezig is
-  ook verkoper of diens makelaar dient aanwezig te zijn
-  tekeningen, eigendomsbewijs, woz beschikking en overige van belang zijn de stukken dienen ter inzage    aanwezig te zijn
-  aanvrager ontvangt direct na opname een verslag van de inspectie
-  de kosten dienen contant te worden voldaan
-  de inspectie wordt uitgevoerd naar beste kennis en wetenschap
-  de makelaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gebreken, ontbrekende informatie of    fouten welke in een later stadium worden ontdekt
-  Aanvrager is zich er terdege van bewust dat het geen uitvoerig bouwkundig rapport betreft en ook geen    uitvoerig taxatie rapport, dit alles in overeenstemming met de prijs voor deze beperkte dienst
-  Indien de inspectie wordt gevolgd door een taxatie opdracht, worden de kosten van de inspectie in    mindering gebracht op de taxatiekosten
-  Indien de inspectie wordt gevolgd door een aankoopopdracht of tot een hypotheek bemiddeling kunnen de    kosten van de inspectie worden gerestitueerd.

Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en deze als zodanig te accepteren.

 

 

Overname of gebruik van deze informatie is uitsluitend toegestaan na onze uitdrukkelijke toestemming. Van de Pas Taxaties en Aankoopmakelaardij
Telefoon 045-5741616, fax. 045-5741656, e-mail adres : info@vandepas.nl.