Wat heeft Van de Pas u te bieden?

De aankoop van een eigen huis is voor veel mensen een grote stap. Allereerst moet natuurlijk de financiële situatie worden onderzocht. Hoeveel hypotheek is verantwoord? Daarna kan de jacht op de huizenmarkt beginnen. Advertenties in woonbladen uitpluizen, makelaars bellen, internetsites bezoeken enz.

En dan… op een bepaald moment ziet u een huis wat u bevalt, of waar u verliefd op raakt. Veel vragen komen op u af:
- is de vraagprijs reëel?
- welke vragen moet ik aan de verkoper stellen?
- hoe objectief cq betrouwbaar zijn de antwoorden?
- is er een verkopend makelaar en wat is zijn rol precies?
- moet ik een bouwkundig onderzoek laten uitvoeren?
- moet ik vooraf een taxatie - rapport laten opstellen?
- zijn er juridische obstakels zoals erfdienstbaarheden?
- een bod uitbrengen, optie, onderhandelen, hoe werkt dat?
- hoe is de buurt en blijft dat zo?

Al onze diensten zijn erop gericht om u extra zekerheid te bieden en de kans op een miskoop te verkleinen, dit kunnen wij voor u doen:

aankoopinspectie
(nieuw)
taxaties
aankoopbegeleiding
hypotheekbemiddeling

   
 
 
       
Aankoopinspectie

   
 

Kort gezegd een tussenvorm van een aankoopkeuring en een taxatie-rapport tegen een zeer laag tarief en met vergaande voordelen. Wij gaan de woning samen met u bezichtigingen. Wij inspecteren de woning op vele onderdelen, stellen de nodige vragen aan de verkopende partij en leggen onze bevindingen en antwoorden vast in een opnameverslag. Ook wordt aangegeven of het raadzaam is bepaalde juridische of bouwkundige kwesties nader te laten onderzoeken. U krijgt een globale beoordeling van de waarde.

Het is dus geen uitvoerig bouwkundig rapport en ook geen volledig uitgewerkt taxatie-rapport, maar daardoor zijn de kosten ook veel lager. Het opnameverslag bevat veel praktische informatie over de woning, legt antwoorden van verkopers vast, en biedt dus extra zekerheid als u de woning gaat kopen.

De kosten.

De kosten zijn afhankelijk van de vraagprijs, op het moment van inspectie, en wel:

1 o/oo van de vraagprijs met een minimum van € 175,-

Genoemde tarieven zijn incl. reis en kadaster kosten en 19 % BTW. Deze dienen direct na de inspectie contant te worden voldaan.

Taxatieopdracht na een inspectie.

Als u besluit de woning te kopen en u laat ons een taxatie van de woning uitvoeren b.v. voor de hypotheek, dan worden de kosten van de aankoopinspectie in mindering gebracht op de taxatiekosten. U betaalt dus niet dubbel.

Lees hier meer over de uitgebreide voorwaarden


   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Taxaties

   
  Als u een huis wilt kopen, kunnen wij (bij voorkeur vooraf) een taxatierapport opmaken. Dit rapport geeft inzicht in de waarde, maar tevens ook in de bouwkundige staat van de woning. U kunt nu beter onderhandelen. Het rapport kan tevens worden gebruikt voor de hypotheekaanvraag en eventuele Nationale Hypotheek Garantie. Van de Pas taxeert niet alleen voor particulieren, maar ook voor banken en instellingen, waaronder notarissen, advocaten, accountants, dit voor uiteenlopende doeleinden. Als aanvulling op het taxatierapport kunnen wij voor u een uitgebreide bouwkundige keuring laten verrichten. Deze keuring gaat dieper in op de bouwkundige staat van het pand en geeft u een inzicht in de toekomstige onderhoudskosten.

Wenst u meer informatie, klik dan hier.

   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

   
Aankoopbegeleiding

   
 

Professionele hulp kost natuurlijk geld. Maar wat telt is het resultaat, een lagere koopprijs, betere informatie, meer zekerheid dus en minder kans op een miskoop. Een tweedehands auto koop je tenslotte ook niet zo maar even, terwijl het financiële belang bij aankoop van een huis veel groter is.

Een huis kopen? Neem je eigen makelaar mee! Ingeval van een volledige aankoopbegeleiding doen wij dit allemaal:

actieve hulp bij het zoeken
bezichtiging/taxatie van geschikte panden
bouwkundig, juridisch onderzoek
evaluatie en advies
optie-bieden-onderhandelen
koopovereenkomst
bouwkundige keuring en verzekering
rechtsbijstandverzekering
inspectie/notariele overdracht
tenslotte
tarieven


   
 
   


   
Actieve hulp bij het zoeken

   
  Gemiddeld staan er in Zuid-Limburg 2000 woningen, bij de diverse makelaars en particulieren. Wij houden voor u de kranten bij en volgen het aanbod op de belangrijkste internet-sites. Duidelijk is dat dit zoekwerk u veel tijd bespaart en de kans dat u de juiste woning op tijd ziet aanzienlijk vergroot.
   
 


   


   
Bezichtiging/taxatie van geschikte panden

   
  Als u een leuk pand gezien heeft gaan wij dit samen met u bezichtigen, Zal de verkoper of diens makelaar u graag de positieve elementen vertellen, van ons mag u verwachten dat wij het pand kritisch bekijken, en alert zijn op gebreken of andere minder wenselijke factoren. Elementen die bekeken worden zijn o.a. ligging, bezonning, bouwwijze, onderhoudstoestand, courantheid etc.

   
 
   

 

 
 

   
Bouwkundig, juridisch onderzoek

   
  Bij het bouwkundig onderzoek hoort ook het informeren naar milieu-aspecten, zoals bodemverontreiniging, aanwezigheid van olie-tanks, asbesthoudende materialen e.d. In het kader van juridisch onderzoek wordt de eigendom gecontroleerd op erfdienstbaarheden of andere belastende factoren en verbouwingen zonodig gecontroleerd op bouwvergunning. De kosten van 1 bouwkundig rapport, opgemaakt door een extern bureau zijn in onze courtage begrepen.

   
 
   
 

 

 

 

 

 

   
Evaluatie en advies

   
  Gegevens van recent verkochte panden worden vergeleken en samen met de resultaten van genoemde onderzoeken leidt dit tot een advies aan u. Uiteraard neemt u de beslissingen en wij voeren deze vervolgens uit. De voorwaarden en strategie van het onderhandelen worden besproken.

   
 
   

 

 

 

 

 

   
Optie-bieden-ondehandelen

   
  Wij brengen een eerste bod uit en houden u nauwgezet van de onderhandelingen op de hoogte. Onderhandelingen verlopen zelden op dezelfde manier, zodat het heel moeilijk is daarvoor een standaard scenario te bieden. Wel is het zo dat onze professionele aanpak, waarbij uw emoties buiten schot blijven, over het algemeen een lagere prijs zal opleveren.    
 
   


 

 

 

 

 

 

   
Koopovereenkomst, uitleg en controle

   
  Zodra overeenstemming is bereikt zorgen wij dat alle afspraken goed in de koopovereenkomst worden vastgelegd, Niet alleen de ontbindende voorwaarden, maar ook hoe de woning dient te worden opgeleverd en wat allemaal achterblijft.    
 
    

 

 

 

 

   
Bouwkundige keuring en verzekering

   
  Wij maken hierbij gebruik van de NVM huisgarantie. De woning wordt door een extern bouwkundig bureau gekeurd en de kosten van 1 keuring zijn voor onze rekening. Vervolgens wordt de woning ter verzekering aangeboden tegen verborgen gebreken. Ook de kosten van deze verzekering zijn voor onze rekening.

   
 


    

 

 

 

 

 

   
Rechtsbijstandverzekering

   
  Deze rechtsbijstandverzekering die wij namens onze klanten hebben afgesloten biedt u juridische bijstand op het moment dat verkoper in gebreke blijft bij de uitvoering van de koopovereenkomst of wanneer na de overdracht blijkt dat verkoper bepaalde zaken of gebreken heeft verzwegen.

   
 


    

 

 

 

 

 

   
Inspectie/notariele overdracht

   
  Wij werken niet met een vast tarief, maar proberen maatwerk te leveren,
rekening houdende met uw specifieke wensen. De hoogte van de koopsom
is belangrijk en ook het feit of u via onze bemiddeling een hypotheek afsluit.
Het tarief kan een vast percentage zijn, maar deels ook afhankelijk zijn van
het bereikte resultaat bij de prijsonderhandelingen.

Heeft u vragen, bel ons of maak een afspraak.
tel: 045-5741616 (045-5741656)

Wij blijven uw koop volgen, wij onderhouden het contact met de notaris en andere betrokkene, wij controleren de afrekening en concept-aktes. Wij zijn bij de notariele overdracht aanwezig en gaan vooraf de woning inspecteren. Wij geven zonodig meterstanden aan de energiebedrijven door en helpen u met het invullen van het formulier teruggave belastingvoordeel.

   
 


    

 

 

 

 

 

   
Tenslotte

   Een belangrijk voordeel van een eigen makelaar is bovendien dat u tijdens het zoek en koopproces maar met 1 kantoor en met enkele adviseurs te maken heeft. U hebt 1 keer uw woonwensen uitgelegd en daar blijft het bij. Van de Pas aankoopmakelaar zorgt ervoor dat uw woonwensen worden omgezet in een verantwoorde aankoopbeslissing.
Wilt u hierover meer weten, klik dan hier


Tarieven

Wij werken niet met een vast tarief, maar proberen maatwerk te leveren,
rekening houdende met uw specifieke wensen. De hoogte van de koopsom
is belangrijk en ook het feit of u via onze bemiddeling een hypotheek afsluit.
Het tarief kan een vast percentage zijn, maar deels ook afhankelijk zijn van
het bereikte resultaat bij de prijsonderhandelingen.

Heeft u vragen, bel ons, maak een afspraak of stuur een mail.

tel: 045-5741616
fax:045-5741656

   
 
   
 

 

 

    
Hypotheekbemiddeling

   
 

Hypotheekcentrum Limburg is een onderdeel van de Pas makelaardij en bemiddelt gratis voor u bij het afsluiten van een hypotheek. Dit kan bij elke bank en instelling. Geheel onafhankelijk en objectief wordt samen met u een keuze gemaakt uit diverse hypotheekvormen en mogelijkheden van banken. Ons hypotheekprogramma, waarin de tarieven van alle banken zijn opgenomen, kan elke gewenste hypotheekvariant precies berekenen. Uiteraard houden we rekening met actuele fiscale aspecten, en alle bijkomende kosten, zodat u een nauwkeurig totaalbeeld heeft van uw toekomstige woonlasten. Voor meer informatie kunt u op deze site ook terecht bij Hypotheekcentrum Limburg.

Klik hier voor uitgebreide hypotheekinformatie

   
 

   
 

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen voor de inhoud geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Voor aanvullingen en suggesties houden wij ons aanbevolen.